Είστε εδώ

Κουγιουμτζή Μαρία, «Ο ονειρικός κόσμος στην ποίηση της Μ. Καραγιάννη», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2830-2833