Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Μαρία Καραγιάννη. Μια ποίηση που εξανθρωπίζει», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2828-2829