Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το βιβλίο. Το θηλυκό πρόσωπο της ποίησης στην Θεσσαλονίκη», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2818-2819