Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Το βιβλίο. Νίκου Τριανταφύλλου: Ενδοσκοπήσεις, ποιήματα, Μίλητος, 2006, σελ. 111», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2809-2810