Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Το βιβλίο. Λορέντζου Μαβίλη: Τα κριτικά κείμενα, φιλολογική επιμέλεια Θεοδόση Πυλαρινού, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2007, σελ. 379», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2807-2808