Είστε εδώ

Quasimodo Salvatore, «Ελεγεία», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2746