Είστε εδώ

Quasimodo Salvatore, «Δρόμος του Ακράγαντα», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2745-2746