Είστε εδώ

Αρκάδη Στέλλα, «Segovia», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2743-2744