Είστε εδώ

Αρκάδη Στέλλα, «Η μπλε σκάλα», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2743