Είστε εδώ

Φωστιέρης Αντώνης, «Αυτόματος τηλεφωνητής», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2707