Είστε εδώ

Κουγιουμτζή Μαρία, «Ο άγγελος», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2706