Είστε εδώ

Φίλη Χριστίνα Π., «Συζήτηση για τον Νίκο Σκαλκώτα. Μια αναγκαία εξήγηση», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2685