Είστε εδώ

Γόνης Βασίλης, «Αγία Σοφία», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2684