Είστε εδώ

Γαλάτης Τάσος, «Το δύσεμα», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2681-2682