Είστε εδώ

Γαλάτης Τάσος, «Ο αόρατος Κολωνός», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2681