Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο δοκιμιογράφος Στέλιος Μαφρέδας παρουσιάζει το έργο του», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2549