Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μετά την εκήλωση, υπογράφοντας το βιβλίο του...», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2549