Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «Ποίημα [I-II]», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2544-2545