Είστε εδώ

Κεσμέτη Νατάσα, «Ο “δικός μας” Τάσος Πορφύρης», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2530-2539