Είστε εδώ

Σπυρέλη Χρυσούλα, «Οι ποιητικές ανθολογίες του Τάσου Πορφύρη», Πάροδος, τχ. 21 (Ιούλιος 2008), σ. 2524-2530