Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Με τον Κώστα Στεργιόπουλο. Στοά του Βιβλίου (24 Απριλίου 2007)», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2478