Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Αντιφώνησις Γ. Γεωργούση κατά την τιμητική βραδιά. Στοά του Βιβλίου (24 Απριλίου 2007)», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2478