Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο ποιητής στο γραφείο του [δεκαετία του ’90)», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2474