Είστε εδώ

Μαρτιναίου Αικατερίνη, «Η εγκόσμια αθανασία στο έργο του Γιώργου Γεωργούση. Μια περιδιάβαση μέσα από τους στίχους του», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2415-2421