Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Τα χρονικά των κήπων, εξώφυλλο», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2415