Είστε εδώ

Φίλη Χριστίνα Π., «Η έκθεση της Α. Παπαδοπεράκη», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2367