Είστε εδώ

Φίλη Χριστίνα Π., «Ασπασίας Παπαδοπεράκη: Η μορφή του Κ.Π. Καβάφη. Εισαγωγή Γιώργος Ιωάννου. Β΄ έκδοση 2003, Εκδόσεις Παπασωτηρίου», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2365-2366