Είστε εδώ

Κουγιουμτζή Μαρία, «Ο επισκέπτης», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2202-2203