Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «[Αυτόγραφο ποίημα Μάρκου Μέσκου]. Σαν αυτοβιογραφία», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2201