Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στην Αυγή με τον Δρομάζο και τον Τάσο Βουρνά», Πάροδος, τχ. 18 (Φεβρουάριος 2008), σ. 2192