Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Με τη γυναίκα του Μαρία, στο σπίτι του στην Αχαρνών (1987)», Πάροδος, τχ. 18 (Φεβρουάριος 2008), σ. 2191