Είστε εδώ

Φίλη Χριστίνα Π., «In memoriam Roger Milliex [1912-2006]», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2078-2080