Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Πρέκα-Στεφανάτου Μερόπη. Ζωγράφος-vitrailliste», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2076-2077