Είστε εδώ

Ψάχου Μαρία Ν., «Το βιβλίο. Γεωργίας Μάνιου: Ενδεχόμενο, Εμβόλιμον, Αθήνα, 1996», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2031-2035