Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το βιβλίο. Μια απόδραση και ένα βιβλίο. Διονύση Σέρρα: Οι κήποι της απόδρασης, ποιήματα 1992-2007, Εκδόσεις Γαβριηλίδη», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2030-2031