Είστε εδώ

Καραγιάννη Μαρία, «Η περασμένη μας ζωή», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1945