Είστε εδώ

Καραγιάννη Μαρία, «Ακούγεται κι εκεί», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1945