Είστε εδώ

Γεωργούσης Γιώργος, «Antonio Machado», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1939