Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Με τον Άρη Δικταίο», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1908