Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Με τον Γ. Αθάνα», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1908