Είστε εδώ

Καριζώνη Κατερίνα, «Μερικές σκέψεις πάνω στην ποίηση της Άννυς Κουτροκόη», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1768-1771