Είστε εδώ

Κουτροκόη Άννυ, «Πώς χτίζεται ένα ποίημα», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1766-1767