Είστε εδώ

Παππά Λένα, «Σύντομο βιογραφικό-Εργογραφία [Λένας Παππά]», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1758-1759