Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Η ποίησις της Λένας Παππά. Υπαρξιακός προβληματισμός», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1752-1758