Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Το βιβλίο. Ηλία Φλωράκη: Ο θεραπευτής, διηγήματα, Άγκυρα, 2006, σ. 287», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1734-1735