Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Το βιβλίο. Γ. Νίκα: Ξένοι λυρικοί, Ποταμός, 2003, σ. 248», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1732-1734