Είστε εδώ

Βλάχος Διομήδης, «[Δύο ανέκδοτα ποιήματα]. Μυθικό», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1492