Είστε εδώ

Αλαμάνος Σπύρος, «[Ζωγραφικός πίνακας του Σπύρου Αλαμάνου]», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1491