Είστε εδώ

Αλαμάνος Σπύρος, «[Ζωγραφικός πίνακας]», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1444