Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ο Χ. Λάσκαρης με τον εγγονό του Άθω και την κόρη του Σοφία]», Πάροδος, τχ. 13 (Μάρτιος 2007), σ. 1418